دکتر بی بی قدسیه سیدی علوی

دکتر بی بی قدسیه سیدی علوی http://drdr.ir/doctor/58802/بی-بی-قدسیه-سیدی-علوی/ http://drdr.ir/doctor/58802/بی-بی-قدسیه-سیدی-علوی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی از پنجراه سناباد به سمت ابکوه، سناباد ٣٩ ، پلاک ٣٣، کلینیک تخصصی شهید علوی
اطلاعات بی بی قدسیه سیدی علوی

آدرس مرکز

مشهد - از پنجراه سناباد به سمت ابکوه، سناباد ٣٩ ، پلاک ٣٣، کلینیک تخصصی شهید علوی
تلفن مرکز
05138428404
پزشکان مرتبط