دکتر محبوبه قدم زاده

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر محبوبه قدم زاده http://drdr.ir/doctor/58804/دکتر-محبوبه-قدم-زاده/ http://drdr.ir/doctor/58804/دکتر-محبوبه-قدم-زاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان امام، روبروی فرانداری، کوی شهید صدوقی
اطلاعات مطب دکتر محبوبه قدم زاده

آدرس مطب دکتر محبوبه قدم زاده

بابلسر - خیابان امام، روبروی فرانداری، کوی شهید صدوقی
تلفن مرکز
01135258782
پزشکان مرتبط