دکتر فردین تیمور نژاد

عمومی عمومی

دکتر فردین تیمور نژاد http://drdr.ir/doctor/58813/دکتر-فردین-تیمور-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/58813/دکتر-فردین-تیمور-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران سورک، خیابان امام، روبروی بانک ملت
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر فردین تیمور نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فردین تیمور نژاد

ساری - سورک، خیابان امام، روبروی بانک ملت
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)