دکتر فردین تیمور نژاد

عمومی عمومی

دکتر فردین تیمور نژاد http://drdr.ir/doctor/58813/دکتر-فردین-تیمور-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/58813/دکتر-فردین-تیمور-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران سورک، خیابان امام، روبروی بانک ملت
اطلاعات مطب دکتر فردین تیمور نژاد

آدرس مطب دکتر فردین تیمور نژاد

ساری - سورک، خیابان امام، روبروی بانک ملت
تلفن مرکز
01133882792
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط