دکتر فردین تیمور نژاد

عمومی عمومی

دکتر فردین تیمور نژاد http://drdr.ir/doctor/58813/دکتر-فردین-تیمور-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/58813/دکتر-فردین-تیمور-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران سورک، خیابان امام، روبروی بانک ملت
آیا از قبل توسط دکتر فردین تیمور نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فردین تیمور نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فردین تیمور نژاد

ساری - سورک، خیابان امام، روبروی بانک ملت
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط