دکتر سید محمدعلی معلم

متخصص چشم

دکتر سید محمدعلی معلم http://drdr.ir/doctor/58839/دکتر-سید-محمدعلی-معلم/ http://drdr.ir/doctor/58839/دکتر-سید-محمدعلی-معلم/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان عفیف آباد، نبش کوچه 15، ساختمان چشم پزشکی بصیر
اطلاعات مطب دکتر سید محمدعلی معلم

آدرس مطب دکتر سید محمدعلی معلم

شیراز - خیابان عفیف آباد، نبش کوچه 15، ساختمان چشم پزشکی بصیر
تلفن مرکز
07136484814
پزشکان مرتبط