دکتر حسین سهرابی

عمومی عمومی

دکتر حسین سهرابی http://drdr.ir/doctor/58874/دکتر-حسین-سهرابی/ http://drdr.ir/doctor/58874/دکتر-حسین-سهرابی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان بلوار گلستان، میدان کودک (پیچ شهرک دانشگاه)، جنب داروخانه
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حسین سهرابی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسین سهرابی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حسین سهرابی

اهواز - بلوار گلستان، میدان کودک (پیچ شهرک دانشگاه)، جنب داروخانه
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)