دکتر رقیه قاسمی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر رقیه قاسمی http://drdr.ir/doctor/58876/دکتر-رقیه-قاسمی/ http://drdr.ir/doctor/58876/دکتر-رقیه-قاسمی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان عسگریه، رو به روی بیمارستان عسگریه، ساختمان آزمایشگاه آنالیز، طبقه ی پنجم
اطلاعات مطب دکتر رقیه قاسمی

آدرس مطب دکتر رقیه قاسمی

اصفهان - خیابان عسگریه، رو به روی بیمارستان عسگریه، ساختمان آزمایشگاه آنالیز، طبقه ی پنجم
تلفن مرکز
031۳۲۲۶۴۸۹۴
پزشکان مرتبط