دکتر حمید شافی

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر حمید شافی http://drdr.ir/doctor/58935/دکتر-حمید-شافی/ http://drdr.ir/doctor/58935/دکتر-حمید-شافی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران میدان کشوری، روبروی بیمارستان بهشتی، ساختمان پزشکان خوارزمی
اطلاعات مطب دکتر حمید شافی

آدرس مطب دکتر حمید شافی

بابل - میدان کشوری، روبروی بیمارستان بهشتی، ساختمان پزشکان خوارزمی
تلفن مرکز
۰۱۱3۲۲۵۶۰۴۴
پزشکان مرتبط