دکتر اردا کیانی

فوق تخصص ریه

دکتر اردا کیانی http://drdr.ir/doctor/59080/دکتر-اردا-کیانی/ http://drdr.ir/doctor/59080/دکتر-اردا-کیانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش
اطلاعات مطب دکتر اردا کیانی

آدرس مطب دکتر اردا کیانی

تهران - سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش
تلفن مرکز
021۲۲۳۵۸۴۳۵
پزشکان مرتبط