دکتر بهرام ایزدی

متخصص چشم

دکتر بهرام ایزدی http://drdr.ir/doctor/59096/دکتر-بهرام-ایزدی/ http://drdr.ir/doctor/59096/دکتر-بهرام-ایزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه دور میدان شهرداری سابق، ساختمان پزشکان مهر، طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر بهرام ایزدی

آدرس مطب دکتر بهرام ایزدی

کرمانشاه - دور میدان شهرداری سابق، ساختمان پزشکان مهر، طبقه 1
تلفن مرکز
08337270125
پزشکان مرتبط