دکتر علیرضا جهانشاهی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر علیرضا جهانشاهی http://drdr.ir/doctor/59098/دکتر-علیرضا-جهانشاهی/ http://drdr.ir/doctor/59098/دکتر-علیرضا-جهانشاهی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس، خیابان اسفند شرقی، مجتمع پزشکی اسفند، طبقه چهارم
اطلاعات مطب دکتر علیرضا جهانشاهی

آدرس مطب دکتر علیرضا جهانشاهی

اهواز - کیانپارس، خیابان اسفند شرقی، مجتمع پزشکی اسفند، طبقه چهارم
تلفن مرکز
۰۶۱۳۳۳۳۲۶۱۳
پزشکان مرتبط