دکتر رضا خسروی نیا

متخصص داخلی

دکتر رضا خسروی نیا http://drdr.ir/doctor/59149/دکتر-رضا-خسروی-نیا/ http://drdr.ir/doctor/59149/دکتر-رضا-خسروی-نیا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان نیکبخت، خیابان شفا، ساختمان احسان
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر رضا خسروی نیا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رضا خسروی نیا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رضا خسروی نیا

مبارکه - خیابان نیکبخت، خیابان شفا، ساختمان احسان
تلفن مرکز
۰۳۱۵XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)