دکتر ریحانه عزیزی

دکتر ریحانه عزیزی http://drdr.ir/doctor/59165/ریحانه-عزیزی/ http://drdr.ir/doctor/59165/ریحانه-عزیزی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد میدان باهنر، بلوار شهید صدوقی، کوچه تالار هنر، مرکز دیابت یزد
اطلاعات ریحانه عزیزی

آدرس مرکز

یزد - میدان باهنر، بلوار شهید صدوقی، کوچه تالار هنر، مرکز دیابت یزد
تلفن مرکز
03537280228
پزشکان مرتبط