دکتر علی توللی

متخصص چشم

دکتر علی توللی http://drdr.ir/doctor/59174/دکتر-علی-توللی/ http://drdr.ir/doctor/59174/دکتر-علی-توللی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان زرگری، میدان ستارخان، بیمارستان فوق تخصصی چشم خدا دوست
اطلاعات مطب دکتر علی توللی

آدرس مطب دکتر علی توللی

شیراز - خیابان زرگری، میدان ستارخان، بیمارستان فوق تخصصی چشم خدا دوست
تلفن مرکز
071۳۶۲۷۷۰۷۰
پزشکان مرتبط