دکتر مهرداد ولی زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر مهرداد ولی زاده http://drdr.ir/doctor/59184/دکتر-مهرداد-ولی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/59184/دکتر-مهرداد-ولی-زاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران روبروی شهرداری بابل، ساختمان پزشکان مرکزی بابل، طبقه 5
اطلاعات مطب دکتر مهرداد ولی زاده

آدرس مطب دکتر مهرداد ولی زاده

بابل - روبروی شهرداری بابل، ساختمان پزشکان مرکزی بابل، طبقه 5
تلفن مرکز
01132193374
پزشکان مرتبط