دکتر مریم السادات طباطبایی پور

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر مریم السادات طباطبایی پور http://drdr.ir/doctor/59266/دکتر-مریم-السادات-طباطبایی-پور/ http://drdr.ir/doctor/59266/دکتر-مریم-السادات-طباطبایی-پور/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان رازی، پشت بیمارستان امام خمینی (ره)، مجتمع پرشکی پاستور
آیا از قبل توسط دکتر مریم السادات طباطبایی پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مریم السادات طباطبایی پور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مریم السادات طباطبایی پور

ساری - خیابان رازی، پشت بیمارستان امام خمینی (ره)، مجتمع پرشکی پاستور
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط