دکتر علی یعقوبی جویباری

دکتر علی یعقوبی جویباری http://drdr.ir/doctor/59269/علی-یعقوبی-جویباری/ http://drdr.ir/doctor/59269/علی-یعقوبی-جویباری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شهید مدنی، بیمارستان امام حسین
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط علی یعقوبی جویباری ویزیت شده اید؟
اطلاعات علی یعقوبی جویباری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان شهید مدنی، بیمارستان امام حسین
تلفن مرکز
0217XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)