دکتر عباس افکاری

دکتر عباس افکاری http://drdr.ir/doctor/59317/عباس-افکاری/ http://drdr.ir/doctor/59317/عباس-افکاری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان سعدی وسط، جنب بانک رفاه، ساختمان سهند
اطلاعات عباس افکاری

آدرس مرکز

زنجان - سعدی وسط، جنب بانک رفاه، ساختمان سهند
تلفن مرکز
02433322100
پزشکان مرتبط