دکتر عباس افکاری

دکتر عباس افکاری http://drdr.ir/doctor/59317/عباس-افکاری/ http://drdr.ir/doctor/59317/عباس-افکاری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
زنجان زنجان سعدی وسط، جنب بانک رفاه، ساختمان سهند
پزشکان مرتبط
اطلاعات عباس افکاری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

زنجان - سعدی وسط، جنب بانک رفاه، ساختمان سهند
تلفن مرکز
0243XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)