دکتر عاطفه عابدینی

فوق تخصص ریه

دکتر عاطفه عابدینی http://drdr.ir/doctor/59396/دکتر-عاطفه-عابدینی/ http://drdr.ir/doctor/59396/دکتر-عاطفه-عابدینی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران نیاوران، دارآباد، خیابان پوراتحاد، مرکز مسیح دانشوری، کلینیک بیمارستان مسیح دانشوری
اطلاعات مطب دکتر عاطفه عابدینی

آدرس مطب دکتر عاطفه عابدینی

تهران - نیاوران، دارآباد، خیابان پوراتحاد، مرکز مسیح دانشوری، کلینیک بیمارستان مسیح دانشوری
تلفن مرکز
۰۲۱۲۷۱۲3000
پزشکان مرتبط