دکتر جلال حشمت نیا

فوق تخصص ریه

دکتر جلال حشمت نیا http://drdr.ir/doctor/59411/دکتر-جلال-حشمت-نیا/ http://drdr.ir/doctor/59411/دکتر-جلال-حشمت-نیا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، بيمارستان مسيح دانشوری
اطلاعات مطب دکتر جلال حشمت نیا

آدرس مطب دکتر جلال حشمت نیا

تهران - خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، بيمارستان مسيح دانشوری
تلفن مرکز
02127123000
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط