دکتر نوشین شریعتی

دکتر نوشین شریعتی http://drdr.ir/doctor/59467/نوشین-شریعتی/ http://drdr.ir/doctor/59467/نوشین-شریعتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران بلوار امیر مازندرانی، مجتمع پزشکی تخصصی سینا
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط نوشین شریعتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات نوشین شریعتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ساری - بلوار امیر مازندرانی، مجتمع پزشکی تخصصی سینا
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)