دکتر سوسن نیسی

دکتر سوسن نیسی http://drdr.ir/doctor/59484/سوسن-نیسی/ http://drdr.ir/doctor/59484/سوسن-نیسی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی، مجتمع پزشکی امام رضا(ع)
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سوسن نیسی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سوسن نیسی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اهواز - خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی، مجتمع پزشکی امام رضا(ع)
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)