دکتر سید ابراهیم منصوری نژاد

فوق تخصص اعصاب کودکان

دکتر سید ابراهیم منصوری نژاد http://drdr.ir/doctor/59497/دکتر-سید-ابراهیم-منصوری-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/59497/دکتر-سید-ابراهیم-منصوری-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان چهارراه طهماسب آباد، بلوار جهاد، ساختمان رازی، طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر سید ابراهیم منصوری نژاد

آدرس مطب دکتر سید ابراهیم منصوری نژاد

کرمان - چهارراه طهماسب آباد، بلوار جهاد، ساختمان رازی، طبقه 1
تلفن مرکز
03432228377
پزشکان مرتبط