دکتر فضل الله قبادی

متخصص متخصص رادیولوژی-فلوشیپ فوق تخصصی تصویربرداری مداخله ای ، اینترونشنال رادیولوژی

دکتر فضل الله قبادی http://drdr.ir/doctor/59536/دکتر-فضل-الله-قبادی/ http://drdr.ir/doctor/59536/دکتر-فضل-الله-قبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان قارن، ساختمان 39
اطلاعات مطب دکتر فضل الله قبادی

آدرس مطب دکتر فضل الله قبادی

ساری - خیابان قارن، ساختمان 39
تلفن مرکز
01133322798
پزشکان مرتبط