دکتر الهام بیدآبادی

فوق تخصص اعصاب کودکان

دکتر الهام بیدآبادی http://drdr.ir/doctor/59556/دکتر-الهام-بیدآبادی/ http://drdr.ir/doctor/59556/دکتر-الهام-بیدآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گیلان گیلان گلباغ نماز، برج مارلیک، طبقه ۲
اطلاعات مطب دکتر الهام بیدآبادی

آدرس مطب دکتر الهام بیدآبادی

رشت - گلباغ نماز، برج مارلیک، طبقه ۲
تلفن مرکز
013۳۳۷۲۲۷۲۶
پزشکان مرتبط