دکتر حمیرا رشیدی

فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

دکتر حمیرا رشیدی http://drdr.ir/doctor/59564/دکتر-حمیرا-رشیدی/ http://drdr.ir/doctor/59564/دکتر-حمیرا-رشیدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان كیانپارس، خیابان ١٥ غربی، فاز١، ساختمان ایران پارس، طبقه ٤، واحد ١٦
اطلاعات مطب دکتر حمیرا رشیدی

آدرس مطب دکتر حمیرا رشیدی

اهواز - كیانپارس، خیابان ١٥ غربی، فاز١، ساختمان ایران پارس، طبقه ٤، واحد ١٦
تلفن مرکز
06133388031
پزشکان مرتبط