دکتر مهدی علیزاده حسن کیاده

متخصص چشم

دکتر مهدی علیزاده حسن کیاده http://drdr.ir/doctor/59573/دکتر-مهدی-علیزاده-حسن-کیاده/ http://drdr.ir/doctor/59573/دکتر-مهدی-علیزاده-حسن-کیاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان خیابان بوعلی، ساختمان پزشکان دی
اطلاعات مطب دکتر مهدی علیزاده حسن کیاده

آدرس مطب دکتر مهدی علیزاده حسن کیاده

همدان - خیابان بوعلی، ساختمان پزشکان دی
تلفن مرکز
08132518593
پزشکان مرتبط