دکتر محمد ارغوانی طرقدری

عمومی دندانپزشک

دکتر محمد ارغوانی طرقدری http://drdr.ir/doctor/59602/دکتر-محمد-ارغوانی-طرقدری/ http://drdr.ir/doctor/59602/دکتر-محمد-ارغوانی-طرقدری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار وکیل آباد، بین وکیل اباد ۱۴ و ۱۶ ، پلاک ۱۹۴ / ۳
اطلاعات مطب دکتر محمد ارغوانی طرقدری

آدرس مطب دکتر محمد ارغوانی طرقدری

مشهد - بلوار وکیل آباد، بین وکیل اباد ۱۴ و ۱۶ ، پلاک ۱۹۴ / ۳
تلفن مرکز
۰۵۱۳۸۸۲۴۱۲۴
پزشکان مرتبط