دکتر آزیتا توسلی

دکتر آزیتا توسلی http://drdr.ir/doctor/59632/آزیتا-توسلی/ http://drdr.ir/doctor/59632/آزیتا-توسلی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر
اطلاعات آزیتا توسلی

آدرس مرکز

تهران - خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر
تلفن مرکز
02122222041
پزشکان مرتبط