دکتر حامد محمدزاده رضایی

دکتر حامد محمدزاده رضایی http://drdr.ir/doctor/59654/حامد-محمدزاده-رضایی/ http://drdr.ir/doctor/59654/حامد-محمدزاده-رضایی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار بعثت، بین بعثت ۲ و ۴، طبقه سوم، بالای داروخانه دکتر بهرامی فر، پلاک ۱۲
اطلاعات حامد محمدزاده رضایی

آدرس مرکز

مشهد - بلوار بعثت، بین بعثت ۲ و ۴، طبقه سوم، بالای داروخانه دکتر بهرامی فر، پلاک ۱۲
تلفن مرکز
۰۵۱۳۸۴۳۱۲۶۴
پزشکان مرتبط