دکتر عبدالله بلند

دکتر عبدالله بلند http://drdr.ir/doctor/59661/عبدالله-بلند/ http://drdr.ir/doctor/59661/عبدالله-بلند/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان بلوار سید جمال، سه راه ۱۷ شهریور، طبقه فوقانی بانک تجارت
اطلاعات عبدالله بلند

آدرس مرکز

بندرعباس - بلوار سید جمال، سه راه ۱۷ شهریور، طبقه فوقانی بانک تجارت
تلفن مرکز
07632225096
پزشکان مرتبط