دکتر نوشین هادی زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر نوشین هادی زاده http://drdr.ir/doctor/59681/دکتر-نوشین-هادی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/59681/دکتر-نوشین-هادی-زاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان خیابان پاسداران، ساختمان پزشکان صدف، واحد 10
اطلاعات مطب دکتر نوشین هادی زاده

آدرس مطب دکتر نوشین هادی زاده

سنندج - خیابان پاسداران، ساختمان پزشکان صدف، واحد 10
تلفن مرکز
08733244445
پزشکان مرتبط