دکتر زهره ابوطالبی

دکتر زهره ابوطالبی http://drdr.ir/doctor/59712/زهره-ابوطالبی/ http://drdr.ir/doctor/59712/زهره-ابوطالبی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان آمادگاه، روبروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا، طبقه اول
اطلاعات زهره ابوطالبی

آدرس مرکز

اصفهان - خیابان آمادگاه، روبروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا، طبقه اول
تلفن مرکز
03132223328
پزشکان مرتبط