دکتر زهره ابوطالبی

دکتر زهره ابوطالبی http://drdr.ir/doctor/59712/زهره-ابوطالبی/ http://drdr.ir/doctor/59712/زهره-ابوطالبی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان آمادگاه، روبروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا، طبقه اول
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط زهره ابوطالبی ویزیت شده اید؟
اطلاعات زهره ابوطالبی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اصفهان - خیابان آمادگاه، روبروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا، طبقه اول
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)