دکتر زهره ابوطالبی

دکتر زهره ابوطالبی http://drdr.ir/doctor/59712/زهره-ابوطالبی/ http://drdr.ir/doctor/59712/زهره-ابوطالبی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان آمادگاه، روبروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا، طبقه اول
پزشکان مرتبط
اطلاعات زهره ابوطالبی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اصفهان - خیابان آمادگاه، روبروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا، طبقه اول
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)