دکتر جاسم محمدی

دکتر جاسم محمدی http://drdr.ir/doctor/59742/جاسم-محمدی/ http://drdr.ir/doctor/59742/جاسم-محمدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
ایلام ایلام خیابان آیت الله حیدری، بیمارستان امام خمینی(ره)
پزشکان مرتبط
اطلاعات جاسم محمدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ایلام - خیابان آیت الله حیدری، بیمارستان امام خمینی(ره)
تلفن مرکز
0843XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)