دکتر افشین مرتضوی

دکتر افشین مرتضوی http://drdr.ir/doctor/59816/افشین-مرتضوی/ http://drdr.ir/doctor/59816/افشین-مرتضوی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز بلوار طالقانی شمالی، جنب پوشاک خانواده، ابتدای کوچه مرجان، ساختمان امام رضا، طبقه 4
اطلاعات افشین مرتضوی

آدرس مرکز

کرج - بلوار طالقانی شمالی، جنب پوشاک خانواده، ابتدای کوچه مرجان، ساختمان امام رضا، طبقه 4
تلفن مرکز
02632245247
پزشکان مرتبط