دکتر سید مهدی علیزاده

دندانپزشک عمومی

دکتر سید مهدی علیزاده http://drdr.ir/doctor/59830/دکتر-سید-مهدی-علیزاده/ http://drdr.ir/doctor/59830/دکتر-سید-مهدی-علیزاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی وکیل آباد، بین وکیل آباد ۳۱ و پل دانشجو، مجتمع پزشکی آریا، طبقه اول
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر سید مهدی علیزاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سید مهدی علیزاده

مشهد - وکیل آباد، بین وکیل آباد ۳۱ و پل دانشجو، مجتمع پزشکی آریا، طبقه اول
تلفن مرکز
۰۵۱۳XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)