دکتر رسول فاتحی فرد

فلوشیپ جراحی پستان

دکتر رسول فاتحی فرد http://drdr.ir/doctor/59836/دکتر-رسول-فاتحی-فرد/ http://drdr.ir/doctor/59836/دکتر-رسول-فاتحی-فرد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان ابتدای خیابان شمس آبادی، مجتمع بزرگان، طبقه دوم، واحد ۲۰۹