دکتر علی سعادت طرقی

دکتر علی سعادت طرقی http://drdr.ir/doctor/59852/علی-سعادت-طرقی/ http://drdr.ir/doctor/59852/علی-سعادت-طرقی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان شهید چمران، چمران۱۱، دانشگاه ۱۸، ساختمان پزشکان نور
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط علی سعادت طرقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات علی سعادت طرقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مشهد - خیابان شهید چمران، چمران۱۱، دانشگاه ۱۸، ساختمان پزشکان نور
تلفن مرکز
۰۵۱۳XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)