دکتر مریم شامخی

دکتر مریم شامخی http://drdr.ir/doctor/59918/مریم-شامخی/ http://drdr.ir/doctor/59918/مریم-شامخی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران بلوار کشاورز، جنب دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل
اطلاعات مریم شامخی

آدرس مرکز

بابل - بلوار کشاورز، جنب دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل
تلفن مرکز
01132637400
پزشکان مرتبط