دکتر سعید شکوهی راد

متخصص چشم

دکتر سعید شکوهی راد http://drdr.ir/doctor/59933/دکتر-سعید-شکوهی-راد/ http://drdr.ir/doctor/59933/دکتر-سعید-شکوهی-راد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی خیابان طالقانی، خیابان مفتح، ساختمان پیشگام
اطلاعات مطب دکتر سعید شکوهی راد

آدرس مطب دکتر سعید شکوهی راد

بیرجند - خیابان طالقانی، خیابان مفتح، ساختمان پیشگام
تلفن مرکز
05632229947
پزشکان مرتبط