دکتر میثم بابایی نژاد

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر میثم بابایی نژاد http://drdr.ir/doctor/59955/دکتر-میثم-بابایی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/59955/دکتر-میثم-بابایی-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران بلوار انقلاب، جنب بانک تجارت
اطلاعات مطب دکتر میثم بابایی نژاد

آدرس مطب دکتر میثم بابایی نژاد

نکا - بلوار انقلاب، جنب بانک تجارت
تلفن مرکز
01134732466
پزشکان مرتبط