فیلترها
دکتر محمد حسن بمانیان - مطب یزد

دکتر محمد حسن بمانیان - مطب یزد

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

اطلاعات مطب دکتر محمد حسن بمانیان - مطب یزد

آدرس مطب دکتر محمد حسن بمانیان - مطب یزد

یزد - بلوار طالقانی - کوچه مجاهد، جنب ساختمان پزشکان رازی
تلفن نوبت دهی
03537262660
تلفن مرکز
03537282389
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه
شنبــه، یکشنبه
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
2 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)