فیلترها
دکتر محمد حسن بمانیان - مطب یزد

دکتر محمد حسن بمانیان - مطب یزد

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب روز

نوبت شما هنوز ثبت نشده است، برای تکمیل مراحل نوبت ، دکمه "پذیرش قوانین" را بزنید
نوبت انتخابی :
پذیرش قوانین نوبت دهی

زمان نوبت تعیین شده، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و زمان ویزیت پزشک ممکن است با این زمان تفاوت داشته باشد

مشاهده بیشتر
اطلاعات مطب دکتر محمد حسن بمانیان - مطب یزد

آدرس مطب دکتر محمد حسن بمانیان - مطب یزد

یزد - بلوار طالقانی - کوچه مجاهد، جنب ساختمان پزشکان رازی
تلفن نوبت دهی
03537262660
تلفن مرکز
03537262660
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه
شنبــه، یکشنبه
آدرس روی نقشه
آدرس - محمد حسن بمانیان - مطب یزد
بیمه های طرف قرارداد
2 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)