دکتر بهزاد زینی

متخصص جراح عمومی

دکتر بهزاد زینی http://drdr.ir/doctor/6246/دکتر-بهزاد-زینی/ http://drdr.ir/doctor/6246/دکتر-بهزاد-زینی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد صفائیه - ساختمان پزشکان اطلس - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر بهزاد زینی

آدرس مطب دکتر بهزاد زینی

یزد - صفائیه - ساختمان پزشکان اطلس - طبقه اول
تلفن مرکز
03538261116
پزشکان مرتبط