فیلترها
اطلاعات مطب دکتر محمدحسین دادگرنیا

آدرس مطب دکتر محمدحسین دادگرنیا

یزد - بلوار طالقانی - جنب آزمایشگاه مرکزی - کوچه گلچین (کوچه بیمه ایران) - پلاک 8
تلفن نوبت دهی
03537269990
تلفن مرکز
03537269990
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
خدمات درمانی(روستاییان)
پزشکان مرتبط