فیلترها

دکتر علی محمد عبدلی

عمومی عمومی

اطلاعات مطب دکتر علی محمد عبدلی
تلفن نوبت دهی
03533624846
تلفن مرکز
03533624846
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
آدرس - علی محمد عبدلی
بیمه های طرف قرارداد
0 بیمه طرف قرارداد
این مرکز با هیچ بیمه ای طرف قرارداد نیست و تمامی بیماران آزاد پذیرش می شوند.