دکتر محمد علی  عبدلی

دکتر محمد علی عبدلی

متخصص چشم

دکتر محمد علی عبدلی متخصص چشم http://drdr.ir/doctor/64/دکتر-محمد-علی-عبدلی/ http://drdr.ir/doctor/64/دکتر-محمد-علی-عبدلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-علی-عبدلی-64.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-علی-عبدلی-64.JPG دکتر محمدعلی عبدلی پزشک عمومی یزد
یزد یزد خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر محمد علی عبدلی

آدرس مطب دکتر محمد علی عبدلی

اشکذر - خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03533624846
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط