فیلترها
دکتر محمد علی  عبدلی

دکتر محمد علی عبدلی

متخصص چشم

اطلاعات مطب دکتر محمد علی عبدلی

آدرس مطب دکتر محمد علی عبدلی

اشکذر - خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03533624846
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط