مرکز روانشناسی هوش نیک

مرکز روانشناسی هوش نیک

روانشناس کودک ،خانواده و..

مرکز روانشناسی هوش نیک http://drdr.ir/doctor/6499/مرکز-روانشناسی-هوش-نیک/ http://drdr.ir/doctor/6499/مرکز-روانشناسی-هوش-نیک/ 2909 http://drdr.ir/images/site/مرکز-روانشناسی-هوش-نیک-6499.jpg http://drdr.ir/images/site/مرکز-روانشناسی-هوش-نیک-6499.jpg 02177891587
تهران تهران خیابان پاسداران - نبش بوستان دهم - ساختمان پزشکان بوستان - طبقه3 - واحد 17
اطلاعات مرکز روانشناسی هوش نیک
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان پاسداران - نبش بوستان دهم - ساختمان پزشکان بوستان - طبقه3 - واحد 17
پزشکان مرتبط