فیلترها

دکتر حسن سلمان روغنی

فوق تخصص گوارش و کبد

اطلاعات مطب دکتر حسن سلمان روغنی

آدرس مطب دکتر حسن سلمان روغنی

یزد - بلوار شهید منتظر قائم - بالاتر از بن بست نیما
تلفن نوبت دهی
03536232525
تلفن مرکز
03536232525
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط