دکتر وحید صنعتی

متخصص چشم

دکتر وحید صنعتی http://drdr.ir/doctor/6502/دکتر-وحید-صنعتی/ http://drdr.ir/doctor/6502/دکتر-وحید-صنعتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد کاشانی - کوچه بیمارستان بهمن
اطلاعات مطب دکتر وحید صنعتی

آدرس مطب دکتر وحید صنعتی

یزد - کاشانی - کوچه بیمارستان بهمن
تلفن مرکز
03536231709
بیمه های طرف قرارداد
1 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
پزشکان مرتبط