آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی

عمومی عمومی

آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی http://drdr.ir/doctor/6584/آزمایشگاه-بهار-و-سونوگرافی-دکتر-صالحی/ http://drdr.ir/doctor/6584/آزمایشگاه-بهار-و-سونوگرافی-دکتر-صالحی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان کاشانی - جنب پاساژ شهاب - کوچه قریشی - انتهای کوچه
اطلاعات آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی

آدرس مرکز

یزد - خیابان کاشانی - جنب پاساژ شهاب - کوچه قریشی - انتهای کوچه
تلفن مرکز
03536296200 - 03536296201
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
بیمه های طرف قرارداد
12 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک صادرات
بانک سپه
خدمات درمانی(روستاییان)
بانک ملی (بازنشستگان)
بانک ملی (کارمندان)
بیمه سینا
پزشکان مرتبط