آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی

عمومی عمومی

آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی http://drdr.ir/doctor/6584/آزمایشگاه-بهار-و-سونوگرافی-دکتر-صالحی/ http://drdr.ir/doctor/6584/آزمایشگاه-بهار-و-سونوگرافی-دکتر-صالحی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان کاشانی - جنب پاساژ شهاب - کوچه قریشی - انتهای کوچه
اطلاعات آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - خیابان کاشانی - جنب پاساژ شهاب - کوچه قریشی - انتهای کوچه
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
بیمه های طرف قرارداد
12 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک صادرات
بانک سپه
خدمات درمانی(روستاییان)
بانک ملی (بازنشستگان)
بانک ملی (کارمندان)
بیمه سینا
پزشکان مرتبط