آزمایشگاه دی

عمومی عمومی

آزمایشگاه دی http://drdr.ir/doctor/6586/آزمایشگاه-دی/ http://drdr.ir/doctor/6586/آزمایشگاه-دی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان کاشانی - جنب پمپ بنزین
اطلاعات آزمایشگاه دی

آدرس مرکز

یزد - خیابان کاشانی - جنب پمپ بنزین
تلفن مرکز
03536285052
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
بیمه های طرف قرارداد
1 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
پزشکان مرتبط